Këshilli Britanik është organizatë ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhënie kulturore.

Këshilli Britanik krijon mundësi ndërkombëtare për njerëzit nga Mbretërisë së Bashkuar dhe vendet tjera dhe ndërton besim ndërmjet tyre në mbarë botën. Ne e quajmë këtë marrëdhënie kulturore. 

Ne ndërtojmë besim dhe mirëkuptim për Mbretërisë së Bashkuar që të krijojë një botë më të sigurtë dhe më bashkëpunuese. Përsa i përket shtrirjes dhe ndikimit, ne jemi organizatë lider në marrëdhëniet kulturore. Marrëdhëniet kulturore janë të rëndesishme në marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat fokusohen në zhvillimin e lidhjeve njeri-njeri dhe plotëson kontaktet qeveri-njerëz dhe qeveri-qeveri. Ne përdorim anglishten, artin, arsimin dhe shoqërinë – më të mirat asete kulturore të Mbretërisë së Bashkuar për të bashkuar njerëzit dhe për të tërhequr partnerët që të punojnë me Mbretërisë së Bashkuar. Këshilli Britanik ka mbi 7,000 anëtarë personeli që punojnë në 191 zyre në 110 vende dhe territore.