About us

Këshilli Britanik është organizatë ndërkombëtare e Mbretërisë së Bashkuar për marrëdhënie kulturore.

Këshilli Britanik krijon mundësi ndërkombëtare për njerëzit nga MB-ja dhe vendet tjera dhe ndërton besim ndërmjet tyre në mbarë botën. Ne e quajmë këtë marrëdhënie kulturore. 

Ne ndërtojmë besim dhe mirëkuptim për MB që të krijojë një botë më të sigurtë dhe më prosperuese. Sa i përket shtrirjes dhe ndikimit, ne jemi organizatë prijëse në marrëdhëniet kulturore. Marrëdhëniet kulturore janë komponentë e marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat fokusohen në zhvillimin e lidhjeve njeri-njeri dhe plotëson kontaktet qeveri-njerëz dhe qeveri-qeveri. Ne përdorim anglishten, artin, arsimin dhe shoqërinë – më të mirat asete kulturore të MB-së- për të bashkuar njerëzit dhe për të tërhequr partnerët që të punojnë me MB-në. Këshilli Britanik ka mbi 7,000 anëtarë personeli që punojnë në 191 zyre në 110 vende dhe territore.