Dëshironi më shumë informacion?

Nëse dëshironi të përftoni një test Aptis falas, si edhe më shumë informacione në lidhje me mënyrën se si ne mund tju ndihmojmë ju në vlerësimin dhe përmirësimin e nivelit të Anglishtes në organizatën tuaj, ju lutem plotësoni formularin e mëposhtëm dhe ne do ju kthejmë një përgjigje së shpejti.

Këshilli Britanik i mbledh informacionet tuaja personale të mësipërme në mënyrë që të mundësojë përpunimin e kërkesave të mundshme që lindin si pasojë e paraqitjes së këtij aplikimi, si dhe për tju kontaktuar ju në lidhje me progresin e kërkesës suaj.

Bazuar në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar mbi Mbrojten e të Dhënave, ju keni të drejtën të kërkoni një kopje të të dhënave tuaja që ne mbajmë në sistemet tona; kërkesë për të cilën mund tju kërkohet të paguani një tarifë të caktuar; si dhe të drejtën për të kërkuar nga ne ndryshimin e çdo pasaktësie në lidhje me këtë informacion. Nëse dëshironi të keni më shumë informacion për këtë gjë ju lutem kontaktoni zyrën vendore të Këshillit Britanik ose Skuadrën e Mbrojtjes së të Dhënave, ose drejtojuni faqes sonë të internetit për Mbrojtjen e të Dhënave.