Datat e testimit, tarifat dhe vendndodhjet

Kosto e provimit IELTS

Kostoja e aplikimit për provimin e IELTS është 149 EUR.

Datat e provimeve dhe vendndodhjet

British Council ofron provimin e IELTS në vënde të ndryshme të Shqipërisë; Elbasan, Tirane dhe Vlorë.  Të gjitha regjistrimet proçesohen nga British Council në Tiranë.

 Vëndet rezervohen sipas sistemit  “ai që ai vjen i pari, shërbehet i pari”, prandaj ju rekomandojmë që të regjistroheni përmes internetit të pakten  dy muaj para datës së zhvillimit te provimit. Ju lutem vini re, në momentin kur mbushen të gjitha vëndet dhe sesioni është plot, data e provimit nuk do të shfaqet më në sistemin tonë online të regjistrimit

Ju do të merrni një e-mail 5-8 ditë para datës së provimit, që do t’ju konfirmojë vëndin e zhvillimit të provimit dhe orarin. 

Lajmërim

Ne jemi lajmëruar që ka patur faqe interneti të cilat janë sjellur si faqe regjistrimi të British Council IELTS. Ju lutem kini parasysh që këto faqe nuk janë të lidhura me. Gjithashtu, ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e këyre faqeve.
 
Për t’u siguruar që informacionet tuaja janë të sigurta, regjistrohuni për provimin IELTS nga link i siguruar nga ne në faqen TakeIELTS.
 
Para se ju të shkruani të dhënat personale, ju lutem sigurohuni që po përdorni sistemin tonë të sigurt të regjistrimit. Ju mund të kontrolloni nëse faqja e internetit fillon me "https://". Gjithashtu, sigurohuni që gramatika e këyre faqeve është e saktë, shikoni nëse “British Council” është i shkruajtur saktë.
 
Nëse nuk jeni të sigurt, mund të përdorni këtë link për t’u regjistruar për provimin IELTS.

Datat e ofruara

Tabela e mëposhtme tregon datat e ofruara në Shqipëri.

Tirana

Vendndodhja: British Council Albania, Rr Skenderbej, Nr 12, 1001

Data e Testit Moduli Afati i regjistrimit Regjistrohu
19/08/2017 IELTS Academic 25/07/2017
19/08/2017 IELTS General Training 25/07/2017
09/09/2017 IELTS Academic 19/08/2017
09/09/2017 IELTS General Training 19/08/2017
30/09/2017 IELTS Academic 09/09/2017
30/09/2017 IELTS General Training 09/09/2017
14/10/2017 IELTS Academic 23/09/2017
14/10/2017 IELTS General Training 23/09/2017
28/10/2017 IELTS Academic 07/10/2017
28/10/2017 IELTS General Training 07/10/2017
11/11/2017 IELTS Academic 21/10/2017
11/11/2017 IELTS General Training 21/10/2017
25/11/2017 IELTS Academic 04/11/2017
02/12/2017 IELTS Academic 11/11/2017
02/12/2017 IELTS General Training 11/11/2017
16/12/2017 IELTS Academic 25/11/2017
16/12/2017 IELTS General Training 25/11/2017