Një vështrim në arsimin dhe aftësimin profesional të personave që nuk shohin. 

Viti i publikimit  1941
Drejtori  Max Anderson
Kompania e prodhimit Njësia Film Realist
Producient John Taylor
Kinematograf Erwin Hiller
Kohëzgjatja 10 minuta e 41 sec

Përshkrimi origjinal 

Një vështrim mbi arsimin dhe trajnim profesional të personave me probleme të të parit.

'Spitalet britanike bëjnë gjithçka munden për të parandaluar verbërimin duke u kujdesur për çdo problem të mundshëm për çdo fëmijë të sapo lindur. Por duke qënë që gjithmonë do kemi fëmijë me probleme verbërimi në Britani ka shtëpi të veçanta, ku ata edukohen dhe mësojnë sesi të bëhen te aftë për jetën e tyre. Më pas ata synojnë të shkojnë në shkollë, të marrin pjesë në trajnime për zhvillimin profesional të tyre ose edhe për një karrierë universitare. Më e vështirë është problemi i personave që humbin shikimin e tyre më vonë në jetë . Edhe ata kanë një kujdes të veçantë për tu  trajnuar  dhe inkurajohen të mësojnë aftësi të thjeshta, pavarësisht errësirës përkundrejt dëshirës për karrierë dhe interesit për të qënë të dobishëm."