Arsimimi i personave që nuk dëgjojnë

Në vënd të të mësuarit të gjuhës së shenjave, fëmijët e shurdhër kanë mësuar të flasin dhe të lexojnë buzët në mënyrë që ata mund të ndërveprojnë me të tjerët sa më lehtë të jetë e mundur. Ky është një version më i gjatë i filmit dokumentar  " Tiumfimi mbi shurdhimin " duke ju drejtuar një audience më të dedikuar. 

Viti i publikimit 1946
Drejtori  Jack Ellitt  
Kompania e prodhimit  D.A.T.A Films
Producient
Donald Alexander
Kinematograf Wolfgang Suschitzky
Kohëzgjatja
48minuta e  28 secs

Përshkrimi origjinal 

Deri kohët e fundit fëmijët e shurdhër ishin gjithashtu memec , sepse ata nuk mund të dëgjonin ndonjë zë për ta imituar . Tani ata dërgohen në shkollë speciale falas ku mësohen të flasin dhe të përdorin dëgjimin që ata mund të kenë . Aug- realizohet me pajisjet e dëgjimit . Ky trajtim është zëvendësuar gisht- gjuhën . Ajo inkurajon personat që vuajn për të komunikuar në mënyreë që të shoqërohen më lirshëm me të tjerët, dhe fëmijët të rriten sa më normalisht të jetë e mundur .