Drejtësisa Penale Angleze

Në mënyrë dramatike, Drejtësisa Penale Angleze na paraqitet nëpërmjet këtij udhëtim me detajet mbi parimet dhe procedurat ligjore të gjykatave të ndryshme në Britani .

Viti i publikimit 1946
Drejtor Ken Annakin
Kompania e prodhimit  Greenpark Prosuction 
Producent Henry Cass
Kinematograf RaymondElton
Kohëzgjatja  20 minuta e 41 secs

Përshkrimi origjinal 

" Si është administruar Ligji " . Në Angli ka gjykata të ndryshme sipas specifikës së krimeve . Parimet kryesore të të Drejtës Penale Angleze janë: i akuzuari gjykohet nga një juri ; ai prezumohet të jetë i pafajshëm deri sa të mund të provohet fajsia e tij ; ai nuk të duhet të paguajnë për mbrojtjen e tij ; dhe gjykimi zhvillohet në gjyq me dyer të hapur për shtypin dhe publikun .