Bashkëpunimi ynë në sektorin e Arsimit të lartë forcon lidhjet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë në forcimin dhe ndërtimin e mardhënieve të mira midis dy vëndeve tona.

Bashkepunetoret tane

Ne punojme ngushte me qeverie dhe politike-beres, agjensi kombetare dhe universitete, kolegje, lidere te fushes akademike dhe kerkues shkencore ne Shqiperi dhe ne MB. Ne gjithashtu sjellim pervojen dhe experiencen britanike ne fushen e zhvillimit te aftesive profesionale per qeverine dhe ofruesit shqiptare te trajnimeve profesionale te te gjitha niveleve. 

Nderkombetarizimi i arsimit te larte

Sebashku me bashkepunetoret tane ne Shqiperi, ne punojme per te promovuar perdorimin e gjuhes angleze ne arsimin e larte si nje menyre per te garantuar nderkombetareisimin e arsimt te larte shqiptar. Ne po punojme me ministri, universitete dhe fakultete ne vendosjen e standarteve te gjuhes Angleze dhe ne zhvillim kurrikulash te reja. Ne organizojme seri seminaresh he workshop-e te zhvillimit professional per ,esuesit dhe pedagoget e gjuhes ne arsimin e larte.

Per me shume informacion ju lutem na kontaktoni.