Studime në Mbretërinë e Bashkuar

Mbrëtëria e Bashkuar ofron mundësi për studime të standartit më të lartë  ëror, diploma të respektuara ndërkombëtarisht dhe si rrjedhim mundësi të shkëlqyera për karrierë të suksesshme.

Dëshironi të studioni në një universitet britanik, kolegj, shkollë të mesme ose qëndër për mësimin e gjuhës angleze në Mbretërinë e Bashkuar?

Ne jemi të gatshëm tju ndihmojmë të gjeni kursin e dëshiruar dhe të planifikoni studimet tuaja! Për më shumë lexoni më poshtë.

Nëse po aplikoni për viza për t’u shpërngulur ose për të qëndruar në UK, ka një provim IELTS për ju. Mund të merrni më tepër informacion në sektorin tonë për IELTS për UK viza dhe emigracion.

Në këtë seksion