Ne jemi duke rekrutuar një numër pozicionesh të paguara për orë për të mbikëqyrur provimet në Shqipëri.

Details

Afati i fundit E Enjte 30 Nëntor 2023

Përshkrimi i postit

Kandidatët e përshtatshëm duhet të kenë eksperiencën, kualifikimet dhe kompetencat e mëposhtme. Kriteret thelbësore:

  • Në dispozicion për punë gjatë ditëve të javës dhe të shtunave.
  • Kërkesa minimale: Arsimi i mesëm i përfunduar.
  • Kërkesa minimale: Niveli B2 i gjuhës angleze.
  • Aftësi të mira kompjuterike: Njohuri dhe aftësi për të përdorur kompjuterin dhe teknologji të ngjashme. Aftësia për të zgjidhur probleme teknike nëse kërkohet.
  • Aftësi për tu marrë me klientët në një mënyrë profesionale, në një nivel të lartë cilësie.
  • Aftësi për të ndjekur dhe kryer me kujdes udhëzimet.
  • Eksperiencë në punën në grup.

Si të aplikoni

Ju mund të shkarkoni 'Profile Role' më poshtë. Ju lutemi plotësoni 'Invigilator Application Form' më poshtë dhe dërgojeni bashkë me CV tuaj me email në examsalbania@britishcouncil.org duke vendosur “Exams Invigilator – 2023 Recruitment” në subject line.

Afati i fundit për aplikim është 30.11.2023. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Kandidatëve të përzgjedhur do t'u kërkohet të sjellin një sërë dokumentesh. Kontrollet para rekrutimit të Këshillit Britanik do të kërkohen për kandidatët e përzgjedhur.

Këshilli Britanik është i përkushtuar në politikat e mundësive dhe diversitetit të barabartë dhe mbrojtjen e fëmijëve. Ne mirëpresim aplikime nga të gjitha pjesët përbërëse të komunitetit. Ne garantojmë një intervistë për kandidatët me aftësi ndryshe që plotësojnë kriteret thelbësore.

Shpërndani në rrjetet sociale