Ne jemi duke rekrutuar një numër pozicionesh të paguara për orë për të mbikëqyrur provimet në Shqipëri.

Details

Afati i fundit E Dielë 21 February 2021

Përshkrimi i postit

Kandidatët e përshtatshëm duhet të kenë eksperiencën, kualifikimet dhe kompetencat e mëposhtme. Kriteret thelbësore:

  • Në dispozicion për punë gjatë ditëve të javës dhe të shtunave.
  • Kërkesa minimale: Arsimi i mesëm i përfunduar.
  • Kërkesa minimale: Niveli B2 i gjuhës angleze.
  • Aftësi të mira kompjuterike: Njohuri dhe aftësi për të përdorur kompjuterin dhe teknologji të ngjashme. Aftësia për të zgjidhur probleme teknike nëse kërkohet.
  • Aftësi për tu marrë me klientët në një mënyrë profesionale, në një nivel të lartë cilësie.
  • Aftësi për të ndjekur dhe kryer me kujdes udhëzimet.
  • Eksperiencë në punën në grup.

Si të aplikoni

Ju mund të shkarkoni 'Profile Role' më poshtë. Ju lutemi plotësoni 'Invigilator Application Form' më poshtë dhe dërgojeni me email në examsalbania@britishcouncil.org duke vendosur “Exams Invigilator – 2021 Recruitment” në subject line.

Afati i fundit për aplikim është 21 Shkurt 2021. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Kandidatëve të përzgjedhur do t'u kërkohet të sjellin një sërë dokumentesh. Kontrollet para rekrutimit të Këshillit Britanik do të kërkohen për kandidatët e përzgjedhur.

Këshilli Britanik është i përkushtuar në politikat e mundësive dhe diversitetit të barabartë dhe mbrojtjen e fëmijëve. Ne mirëpresim aplikime nga të gjitha pjesët përbërëse të komunitetit. Ne garantojmë një intervistë për kandidatët me aftësi ndryshe që plotësojnë kriteret thelbësore.