Provimi i anglishtes Aptis për Master dhe Doktoraturë

ME TESTIN MË PRAKTIK TË GJUHËS ANGLEZE, JU MBETET VETËM ZGJEDHJA E PROGRAMIT PASUNIVERSITAR. 

Ne ju kuptojmë, të përgatitesh për studimet master dhe doktoraturë mund të jetë pak stresuese dhe ju duhet mbrojtja e gjuhës angleze. Prandaj ne kemi bërë më të mirën për ta bërë eksperiencën tuaj të testimit të gjuhës angleze sa më të thjeshtë të mundshme.

British Council ka më shumë se 70 vite eksperiencë në testimin e gjuhës angleze në mbarë botën.

I NJOHUR NGA MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË NË SHQIPËRI

Çertifikata e Aptis njihet nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri për të gjithë studentët të cilët aplikojnë për master dhe doktoraturë.

PROVIM ME NJË ÇMIM TË PËRBALLUESHËM

Ne e kemi bërë çmimin e provimit të përballueshëm dhe të arritshëm për të gjithë studentët. Me çmimin prej 55 Euro, ne ofrojme eksperiencë të klasit botëror në Shqipëri.

MUND TA MERRNI ÇERTIFIKATËN NË PESË DITË PUNE

Jo më pritje të gjata për rezultatin e provimit tuaj. Çertifikata e provimit Aptis do të jetë gati brenda pesë ditë pune pas datës së provimit. Kjo e bën provimin Aptis si provimin me nxjerrjen e rezultatit më të shpejt në Shqipëri.

Ju lutem, klikoni më poshtë:

Zgjidh Aptis Icon

Regjistrohu Aptis Icon

Pergatitu Aptis Icon

Aplikimi Aptis Aptis Icon

Share this