Date
E Hënë 23 Mars 2020 to E Hënë 20 Prill 2020

Ky kurs online falas është për mësuesit e gjuhës Angleze rreth botës. Ky kurs do ju ndihmojë juve të zhvilloni aftësi dhe praktika të cilat ju nevojiten për Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional. 

Kursi përmban shumë vite përvoje të British Council në trajnimin e zhvillimin e mësuesve në mbarë botën. Do jetë një ndihmesë për mësuesit e Anglishtes në nivelin fillestar, mesatar dhe atë të lartë.

Shpërndani në rrjetet sociale