Date
E Hënë 05 Tetor 2020 to E Hënë 16 Nëntor 2020

Ky kurs në internet falas do t'ju ndihmojë të eksploroni mënyrën më të mirë se si fëmijët e vegjël e mësojnë anglishten si gjuhë shtesë derisa janë akoma duke mësuar gjuhën e tyre amtare. 

Nga pjesëmarrja në kurs, do të mësoni se si dhe pse fëmijët mësojnë më së miri përmes lojës, si dhe gjërat që prindërit dhe praktikuesit mund t’i bëjnë për t’ua mundësuar fëmijëve të përfitojnë sa më shumë nga përvoja e të mësuarit.

Shpërndani në rrjetet sociale