Date
E Hënë 14 Shtator 2020 to E Hënë 12 Tetor 2020

Ky kurs është për njerëz  që janë duke mësuar Anglisht dhe të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë për kulturën Britanike dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre të Gjuhës Angleze. 

Kursi do të përdorë video të shkurtëra për të prezantuar tema të ndryshme çdo javë, përfshirë Anglishten si gjuhë globale, ambientin, ndërmarrësinë dhe literaturën. Të filmuara në Britaninë e Madhe, këto video do t’ju ndihmojnë të zhvilloni aftësitë e juaja të dëgjimit duke dëgjuar shembuj autentik të njerëzve duke folur Anglisht. 

Shpërndani në rrjetet sociale