Date
E Hënë 19 Tetor 2020 to E Hënë 09 Nëntor 2020

Mësoni se çka ju nevojitet të dini për IELTS testin e leximit dhe mësoni për teknikat që të përmirësoni performancën tuaj në test.

Ky kurs fokusohet në testin e leximit. Ju do të hulumtoni formatin e testit dhe llojet e teksteve që ju nevojitet të lexoni, poashtu si të zhvilloni strategji mësimi për t’ju qasur detyrave dhe pyetjeve të ndryshme, nga zgjidhjet e shumëfishta deri tek e saktë, pa-saktë, dhe e pa-dhënë. Ju poashtu do të shikoni në strategji të përgjithshme leximi që do t’ju ndihmojnë me llojet e teksteve komplekse në tema të panjohura që zakonisht i hasni në testin e IELTS.

Shpërndani në rrjetet sociale