Date
E Hënë 10 August 2020 - 00:00 to E Hënë 31 August 2020 - 00:00

Mësoni se çka ju nevojitet të dini për IELTS testin e leximit dhe mësoni për teknikat që të përmirësoni performancën tuaj në test.

Ky kurs fokusohet në testin e leximit. Ju do të hulumtoni formatin e testit dhe llojet e teksteve që ju nevojitet të lexoni, poashtu si të zhvilloni strategji mësimi për t’ju qasur detyrave dhe pyetjeve të ndryshme, nga zgjidhjet e shumëfishta deri tek e saktë, pa-saktë, dhe e pa-dhënë. Ju poashtu do të shikoni në strategji të përgjithshme leximi që do t’ju ndihmojnë me llojet e teksteve komplekse në tema të panjohura që zakonisht i hasni në testin e IELTS.