Date
E Hënë 14 Shtator 2020 to E Hënë 05 Tetor 2020

Mësoni se çfarë ju duhet të dini në lidhje me testin e Shkrimit IELTS dhe mësoni teknikat për të përmirësuar performancën tuaj të testit.

Ky kurs përqendrohet në testin e Shkrimit akademik. Ju do të hulumtoni format e testit dhe zhvilloni strategji për secilën lloj detyre. Ju gjithashtu do të diskutoni kriteret e vlerësimit, atë që kërkon ekzaminuesi dhe si të shkruani me sukses për IELTS.