Date
E Hënë 16 Nëntor 2020 to E Hënë 14 Dhjetor 2020

Në këtë kurs, ju do të mësoni rreth parimeve të vlerësimit të gjuhës. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni idetë që qëndrojnë pas llojeve të ndryshme të testeve dhe si mund t'i zbatoni ato në vlerësim për gjuhën.

Me udhëzime nga hartuesit me përvojë të testeve dhe ekspertët ndërkombëtarë të vlerësimit, ju do të eksploroni mënyra praktike të vlerësimit të njohurive gjuhësore dhe aftësive të ndryshme gjuhësore. Kjo do t'ju mundësojë të identifikoni mjetet e duhura të vlerësimit për t'i përdorur në klasën tuaj.

Shpërndani në rrjetet sociale