Date
E Hënë 19 Tetor 2020 to E Hënë 02 Nëntor 2020

Ky kurs në internet do t'ju mundësojë të hartoni një plan karriere dhe të përgatiteni për punë pas diplomimit. Do të mësoni gjithashtu se si të komunikoni aftësitë dhe pikat tuaja të forta me punëdhënësit e mundshëm.

Ky kurs është për ata që hyjnë për herë të parë në vendin e punës ose ri-hyjnë në forcën e punës, pasi kanë studiuar për një kualifikim të një niveli universitar. Kursi do të përqendrohet në aftësitë e nevojshme për të naviguar tranzicionin nga studimi në punë.

Shpërndani në rrjetet sociale