Date
E Hënë 04 Nëntor 2019 to E Dielë 01 Dhjetor 2019

Duke mësuar se si ta zhvilloni një njësi mësimore të shkëlqyeshme, mësuesit e gjuhës angleze u japin studentëve mundësi më të mirë që të mbajnë mend atë që e kanë mësuar. Përmes këtij kursi, do të shtjelloni katër praktika profesionale dhe do të ndani përvojat tuaja mësimore.

Do të mësoni të kuptoni studentët tuaj dhe të ndërtoni raport me ta. Do të eksploroni faktorët kyq për mbamendje kur planifikoni njësi mësimore dhe kurse, përfshirë përdorimin e burimeve si teknologjia dhe kartelat përkujtuese. Gjithashtu do të mësoni se si të menaxhoni njësinë mësimore dhe t'i mbani studentët të angazhuar përmes metodave tuaja të mësimdhënies.

Shpërndani në rrjetet sociale