Aptis është një zgjidhje për biznese, dhe përdoret nga shumë ministri, korporata ndërkombëtare, universitete, biznese të vogla si dhe shkolla të gjuhës në mbarë botën për të krijuar standarde në nivelet e anglishtes.

Mund ta përdorni si pjesë e programit tuaj të trajnimit dhe zhvillimit të anglishtes. Nëse ofroni trajnime direkte, të ndryshme ose mësime online, mund të përdorni Aptis si një mjet vlerësimi para dhe pas testimit. Kjo ju mundëson të shihni se sa është avancuar një kandidat i caktuar. 

Me Aptis fitoni vlerësime të besueshme të stafit tuaj sepse Aptis është zhvilluar në përputhje me Kornizën e Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët

Në këtë pjesë