Nëse dëshironi të përftoni një test Aptis falas, si edhe më shumë informacione në lidhje me mënyrën se si ne mund tju ndihmojmë ju në vlerësimin dhe përmirësimin e nivelit të Anglishtes në organizatën tuaj, ju lutem plotësoni formularin e mëposhtëm dhe ne do ju kthejmë një përgjigje së shpejti.

Këshilli Britanik dëshiron të përdorë informacionin të cilin ju na keni siguruar  për t’ju dërguar detaje të aktiviteteteve, shërbimeve dhe ngjarjeve (përfshirë ngjarjet shoqërore) të cilat ne mendojmë se janë me interes për ju.

Ju mund të çabonoheni në çdo kohë duke ndjekur linkun e çabonimit në komunikimet tona. Ne do të procesojmë të dhënat tuaja personale bazuar në pëlqimin tuaj.

Mbrojtja e të dhënave

Këshilli Britanik është në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave në Mbretërinë e Bashkuar dhe ligjet në vendet e tjera që përmbushin standardet e pranuara ndërkombëtarisht.
 
Ju keni të drejtë të kërkoni një kopje të informacionit që ne mbajmë për ju dhe të drejtën që të na kërkoni që të korrigjoni ndonjë pasaktësi në atë informacion. Nëse keni shqetësime rreth asaj se si kemi përdorur informacionin tuaj personal, ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni tek një rregullator i privatësisë.
 
Për informacion të detajuar,  ju lutemi referojuni seksionit të privatësisë në webfaqen tonë, ose kontaktoni zyrën e Këshillit Britanik në vendin tuaj. Ne do të mbajmë të dhënat tuaja për një periudhë prej 7 vjet nga koha e mbledhjes.