Testi i leximit në Aptis zgjatë 30 minuta dhe ndahet në katër detyra. Detyrat bëhen më të vështira kur testi përparon.

Linke të jashtme