Testi i të folurit është i ndarë në katër pjesë dhe zgjatë rreth 12 minuta për të përfunduar. Përgjigjet tuaja do të regjistrohen dhe shënohen nga një ekzaminues i British Council.

Linke të jashtme