Nëse po planifikoni të hyni në testin Aptis dhe dëshironi të dini më shumë rreth formatit të testit, bashkohuni serisë sonë të webinareve falas. Ekspertët tanë për Aptis do të shikojnë në detaje secilën nga seksionet e provave, duke shpjeguar format e tyre dhe duke dhënë këshilla se si të përgatiteni.

GJATË WEBINARIT DO TË MBULOJMË:

  • formatin e testit Aptis për secilën nga aftësitë
  • llojet e detyrave për secilën komponent me shembuj
  • çfarë të presësh për secilën aftësi dhe në nivele të ndryshme të KPER
  • këshilla dhe strategji se si të përgatiteni dhe të performoni më mirë.

Seria mbulon lloje të ndryshme të Aptis, kështu që ju lutemi zgjidhni llojin e testit që planifikoni të hyni nga lista më poshtë për të parë seancat në dispozicion dhe regjistrohuni.

Aptis General

Tema e Webinarit Data Ora Linku për regjistrim
Aptis General: Të lexuarit dhe të shkruarit 2 Qershor 2020 17.00 Regjistrohu këtu
3 Qershor 2020 10.00 Regjistrohu këtu
Aptis General: Të folurit dhe të dëgjuarit  9 Qershor 2020 10.00 Regjistrohu këtu
10 Qershor 2020 17.00 Regjistrohu këtu

Aptis Advanced

Tema e Webinarit Data Ora Linku për regjistrim
Aptis Advanced: Të lexuarit dhe të shkruarit 9 Qershor 2020 17.00 Regjistrohu këtu
15 Qershor 2020 17.00 Regjistrohu këtu
Aptis Advanced: Të folurit dhe të dëgjuarit  16 Qershor 2020 17.00 Regjistrohu këtu
18 Qershor 2020 10.00 Regjistrohu këtu

Special webinars

Tema e Webinarit Data Ora Linku për regjistrim
Synimi për B2 në Aptis 17 Qershor 2020 10.00 Regjistrohu këtu
17 Qershor 2020 17.00 Regjistrohu këtu
Synimi për C1 në Aptis 23 Qershor 2020 10.00 Regjistrohu këtu
23 Qershor 2020 17.00 Regjistrohu këtu