Mund të përdorni tabelën e mëposhtme si udhëzues:

Përshkrimi i Vizës Niveli i kërkuar CEFR  Aftësitë Testi IELTS UKVI dhe pikët e nevojshme.
Tier 1 (General) visa C1 Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

7.0 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

 Tier 1 (Exceptional Talent) visa  B1 Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

4.0 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

 Tier 1 (Entrepreneur) visa  B1 Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

4.0 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

 Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa  B1 Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

4.0 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

 Tier 2 (General) visa  B1 Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

4.0 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

 Tier 2 (Sportsperson) visa A1  Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

4.0 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

Tier 2 (Minister of Religion) visa  B2  Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

5.5 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

Tier 4 (General) student visa - below degree level

*only when required 

B1 Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit

4.0 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

Tier 4 (General) student visa - degree level and above

*only when required

B2 Lexim, shkrim, të folurit dhe të degjuarit 

5.5 në total dhe për secilën prej të katër aftësive.

Regjistrohu Tani

Family, Spouse or Partner visa  A1 Të folurit dhe të degjuarit

Life Skills A1-Kaluese.

Regjistrohu Tani

Citizenship / Settlement visa  B1  Të folurit dhe të degjuarit

Life Skills B1-Kaluese.

Regjistrohu Tani

Ju lutem vini re: Ata qe po aplikojne për Tier 4 vizë studentore për një Sponsor Tepër të Besuar (Highly Trusted Sponsor/HTS), për të studjuar për një diplomë bachelor apo pas-universitare, u duhet të arrijnë nivelin e gjuhës Angleze të vendosur prej institucionit ku kanë aplikuar. Të gjitha Universitetet dhe Kolegjet Britanike i pranojnë rezultatet e IELTS. Kjo do të thotë se mund të aplikoni me një rezultat IELTS-i nga çdonjëri prej 1,000 qëndrave të provimeve IELTS në mbarë botën, përveç rastit kur institucioni ka kërkesa të mëtejshme. Ju lutem kontrolloni tek faqja zyrtare Register of Sponsors .

Linke të jashtme