Courses and resources
Courses and resources image

Ne mund t’ju ndihmojmë të përgatiteni për provimin e IELTS me nje shumellojshmeri te materialeve tona.

Për më shumë këshilla rreth pregatitjes, mund të kontrolloni faqen TakeIELTS; kurse për më shumë informata rreth testit shkoni në IELTS.org.

Në këtë seksion