Prepare for your test day
Prepare for your test day image

Nëse dëshironi të arrini rezultatin e merituar, duhet të bëni përgatitjet e duhura për provimin. Duhet të mësoni sa më shumë gjuhën angleze si dhe të dini se çfarë do te ndodhe gjate dites se provimit. Ne i kemi përmbledhur disa këshilla të cilat do t’ju ndihmojnë që të  jeni të suksesshëm: 

Keshilla per sukses

  • Sigurohuni qe te jeni familjarizuar me formatin e provimit që të shmangni befasi të padëshirueshme ditën e provimit.
  • Ushtrohuni me pyetjet tip si dhe mësoni kriteriet e vlerësimit për IELTS.
  • Inçizoni veten duke folur në gjuhën angleze si pjesë e ushtrimeve për provimin e IELTS. Pastaj dëgjoni inçizimin në mënyrë që të shikoni ku keni hezituar, ku keni përsëritur fjalët, ku keni bere gabimet gramatikore si dhe të dalloni se kur keni folur shumë shpejt – keto janë katër aspektet kryesore të pjesës folëse të provimit.   
  • Nënvizoni fjalët kryesore në pyetjet gjatë pjesëve të Dëgjimit, Leximit dhe Shkrimit: sigurohuni se i keni kuptuar mirë pyetjet dhe se çfare kërkohet në përgjigje. Bëni një plan për përgjigjet e pjesës së Shkrimit para se të filloni te shkruani
  • Mësoni dhe identifikoni sinonimet (fjalë të ndryshme me kuptim të njëjtë). Në pjesët e Dëgjimit dhe Leximit shpesh do të hasni nga një fjalë kyçe në pyetje, pastaj do të dëgjoni një fjalë tjetër me kuptimin e njëjtë në tekst – dhe në këto raste duhet të bëni lidhjet e duhura të fjalëve/fjalive në tekst. Përdorimi i sinonimeve është gjithashtu i nevojshem në sesionet e Bisedës dhe Shkrimit për të treguar pasurinë e fjalorit tuaj. 
  • Verifikoni përgjigjet tuaja me kujdes në pjesët e Dëgjimit dhe Leximit. Sigurohuni qe i keni ndjekur udhëzimet me kujdes, në të kundërt mund të humbisni pikë. 
  • Një ditë para testit ju këshillohet që të pushoni mirë dhe të arrini në vendin e testimit së paku një orë më herët. Vonesat do të ndikojnë edhe në perfomancën tuaj. 

Për më shumë këshilla dhe informacione, ju lutem lexoni Këshillat rreth ditës së testit IELTS ose lexoni broshurën tonë “Informacion për kandidatët e IELTS