Ju mund të porosisni materiale përgatitore. Ju mund t'i tërhiqni materialet pranë zyrës sonë duke paraqitur mandatin e pagesës.

Seti i Materialeve ekzemplare (materialet zyrtare përgatitore të IELTS-it)

Çmimi është 2000 ALL (Lek) 

Seti përfshinë një provim të plotë për t’u praktikuar me çelësin e përgjigjeve dhe një CD për pjesët e Dëgjimit dhe të provimit me Gojë. Ai ndihmon kandidatët që të krijojnë një ide të nivelit të njohurive dhe të njiheni më nga afër me formatin e testit. Çmimi është 2000 ALL.

Dhe libri me CD “Si të Përgatiteni për IELTS-in“ 

Çmimi është 3000 ALL (Lek)

Për t’i porositur, ju duhet të dërgoni me email, faks ose na dërgoni me post një fotokopje të faturës së pagesës. Ju lutem mbani faturën origjinale të pagesës deri në momentin që ju do të merrni materialet nga ne. Ne do t’jua japim personalisht materialet menjëherë sapo fatura e pagesës të arrijë në zyrat tona.