A girl preparing for IELTS on her computer.

Përgatituni për katër pjesët e testit IELTS

'Understanding IELTS' është një udhëzues i plotë për përgatitjen e IELTS me këshilla, strategji dhe praktikë për të katër pjesët e testit. Ai përbëhet nga katër kurse më të vogla, secili mbulon një pjesë të testit IELTS:

 • Të Lexuarit
 • Të Shkruarit
 • Të Dëgjuarit
 • Të Folurit

Gjatë secilit prej kurseve, ne do të prekim këto tema:

 • një përshkrim të secilës pjesë të testit dhe të asaj që duhet të bëni për të arritur një rezultat të mirë
 • kriteret e vlerësimit në mënyrë që të dini se çfarë kërkon examiner-i juaj
 • teknika të provimit për t'u përdorur ditën e testit që do t'ju ndihmojnë të trajtoni të gjitha llojet e pyetjeve
 • këshilla dhe strategji të përgatitjes që do t'ju ndihmojnë të përmirësoheni dhe të merrni rezultatin që ju nevojitet
 • praktikimi i testeve për t'ju dhënë vetëbesim në ditën e testit tuaj.

Meqenëse secili seksion i testit IELTS ka sfidat e veta, ne do të ndajmë disa specifika se si mund t'i kapërceni ato.

Të Lexuarit

Për këtë seksion, ne do të përqendrohemi në:

 • teknika si skimming dhe scanning për të përmirësuar shpejtësinë e të lexuarit të testit
 • të lexuarit e temave të panjohura në anglisht
 • përmirësimi i fjalorit tuaj dhe trajtimi i fjalëve të panjohura
 • përballimi i presionit të kohës.

Të Shkruarit

Për këtë seksion, ne do të përqendrohemi në:

 • kuptimi dhe përshkrimi i tabelave dhe të dhënave
 • të shkruarit për trendet
 • planifikimi i një eseje
 • gramatika dhe fjalori që ju duhen.

Të Dëgjuarit

Për këtë seksion, ne do të përqendrohemi në:

 • teknikat e të dëgjuarit në test
 • zgjerimi i diapazonin tuaj në dëgjim
 • përqëndrimi në të dëgjuarit
 • të dëgjuarit të bisedave në anglisht.

Të Folurit

Për këtë seksion, ne do të përqendrohemi në:

 • si të jepni përgjigje të plota dhe të rrjedhshme në pyetjet e examiner-it
 • si të përmirësoni vetëbesimin kur flisni anglisht
 • planifikimi i një bisede të shkurtër në anglisht
 • të shprehurit mjafteshëm
 • përmirësimi i shqiptimit tuaj
 • gramatika që ju nevojitet për testin.

Kohëzgjatja e kursit

Kursi është jashtëzakonisht fleksibël dhe do të zgjasë vetëm deri në tre orë në javë. Secili prej katër kurseve zgjat për tre javë, gjithsej 12 javë.

Mbani në mend se mund ta përfundoni më shpejt nëse shpenzoni më shumë se tre orë në javë.

Më shumë

Shpërndani në rrjetet sociale