Merrni rezultatin e IELTS që ju nevojitet me materialet tona falas online. Regjistrohuni në programin tonë të përgatitjes tetë javore dhe do të keni qasje në webinare, aktivitete praktike falas, platforma online dhe teste provuese. Lexoni për të mësuar më shumë dhe aplikoni.

Webinare për përgatitje falas

Kjo është një seri e webinareve përgatitore falas për IELTS që kanë për qëllim t'ju ofrojnë mbështetjen që ju duhet të përgatiteni për test gjatë kësaj kohe të vështirë.

Webinaret e përgatitjes së IELTS do të zhvillohen nga ekspertë të IELTS gjatë nëntë javëve të ardhshme, dy herë në javë. Secili webinar do të zgjasë përafërsisht 60 minuta dhe do t'ju ndihmojë të zbuloni se çfarë të prisni gjatë testit. Ai gjithashtu do të ndihmojë në përgjigjen e pyetjeve të bëra shpesh për secilën pjesë të testit: Dëgjimi, leximi, shkrimi dhe të folurit.

Orari i webinareve (Javët pesë deri nëntë)

Date Title Description
E martë 28 prill 2020 Hyrje në IELSTS Përmbledhje e testit IELTS, diferenca midis trainimit akademik dhe të përgjithshëm, testeve të bazuara në letër dhe në kompjuter 
E enjte 30 prill  2020 Shkrim Akademik - Detyra 1 Përmbledhje e detyrës 1 shkathtësive dhe strategjive
E martë 5 maj 2020 Trajnim i Përgjithshëm - Shkrimi - Detyra 1 Përmbledhje e detyrës 1 shkathtësive dhe strategjive, fjalori thelbësor
E enjte 7 maj 2020 Shkrim Akademik - Detyra 1 Përmbledhje e detyrës 1 të Shkrimit Akademik; procesimi i diagrameve dhe hartave.
Tuesday 12 May 2020 Shkrimi - Detyra 2 Formati, llojet e pyetjeve, analiza dhe mënyra e shkruarjes së hyrjes
E enjte 14 maj 2020 Shkrimi - Detyra 2 Esetë e problemeve dhe zgjidhjeve dhe esetë e shkakut dhe efektit
E martë 19 maj 2020 Leximi Akademik Përmbledhje dhe strategjitë
E enjte 21 maj 2020 Trajnim i Përgjithshëm – Leximi Përmbledhje, strategjitë dhe llojet e pyetjeve të vështira
E martë 26 maj 2020 Dëgjimi Përmbledhje dhe strategjitë
E enjte 28 maj 2020 Të folurit Përmbledhje dhe strategjitë

Ne ju sugjerojmë të regjistroheni në webinar sa më shpejt që të jetë e mundur sepse numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

IELTS seanca me ekspert në facebook

Ju gjithashtu mund të na bashkangjiteni në IELTS seancat tona live në Facebook me ekspert, të cilat zhvillohen të Premten në orën 11:30 – Bashkangjituni tani!

Data Tema
E premte 24 prill 2020 Kolokacion dhe gjuhë idiomatike
E premte 8 maj 2020 IELTS shkrimi akademik detyra 1: Përshkrimi i numrave
E premte 15 maj 2020 Përgjigja në pyetjen "Jepni arsye për përgjigjet tuaja dhe përfshini shembuj të rëndësishëm nga njohuritë dhe përvojat tuaja" në Detyrën 2 të Shkrimit Akademik të IELTS
E premte 29 May 2020 Flalori tematik
E premte 5 qershor 2020 Sakta/false/ Nuk janë dhë llojet e pyetjeve
E premte 19 qershor 2020 Parashtesa dhe prapashtesa
E premte 26 qershor 2020 Parafrazimi