Merrni rezultatin e IELTS që ju nevojitet me materialet tona falas online. Regjistrohuni në programin tonë të përgatitjes tetë javore dhe do të keni qasje në webinare, aktivitete praktike falas, platforma online dhe teste provuese. Lexoni për të mësuar më shumë dhe aplikoni.

Webinare për përgatitje falas

Kjo është një seri e webinareve përgatitore falas për IELTS që kanë për qëllim t'ju ofrojnë mbështetjen që ju duhet të përgatiteni për test gjatë kësaj kohe të vështirë.

Webinaret e përgatitjes së IELTS do të zhvillohen nga ekspertë të IELTS gjatë nëntë javëve të ardhshme, dy herë në javë. Secili webinar do të zgjasë përafërsisht 60 minuta dhe do t'ju ndihmojë të zbuloni se çfarë të prisni gjatë testit. Ai gjithashtu do të ndihmojë në përgjigjen e pyetjeve të bëra shpesh për secilën pjesë të testit: Dëgjimi, leximi, shkrimi dhe të folurit.

Orari i webinareve 

Data Titulli
E Enjte 3 Shtator 2020 Përdrorimi i drejtë i togfjalëshave dhe idiomave
E Enjte 10 Shtator 2020  Fjalëformimi
E Enjte 17 Shtator 2020 Fushat leksikore të temave të Të Folurit
E Enjte 24 Shtator 2020

Mbajtja e shënimeve për fjalët e reja
Q dhe A në fjalor

Ne ju sugjerojmë të regjistroheni në webinar sa më shpejt që të jetë e mundur sepse numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.