Merrni rezultatin e IELTS që ju nevojitet me materialet tona falas online. Regjistrohuni në programin tonë të përgatitjes tetë javore dhe do të keni qasje në uebinare, aktivitete praktike falas, platforma online dhe teste provuese. Lexoni për të mësuar më shumë dhe aplikoni.

Uebinare për përgatitje falas

Këtu do të gjeni një seri uebinaresh përgatitore falas për IELTS që kanë për qëllim t'ju ofrojnë mbështetjen që ju duhet të përgatiteni për testit gjatë kësaj kohe të vështirë.

Uebinaret përgatitorë për IELTS do të zhvillohen nga ekspertë të IELTS gjatë nëntë javëve të ardhshme, dy herë në javë. Secili uebinar do të zgjasë përafërsisht 60 minuta dhe do t'ju ndihmojë të zbuloni se çfarë të prisni gjatë testit. Ata gjithashtu do t'ju ndihmojnë në përgjigjen e pyetjeve të bëra shpesh për secilën pjesë të testit: Të Dëgjuarit, Të Lexuarit, Të Shkruarit dhe Të Folurit.

Orari i uebinareve

Data Përshkrimi
E Enjte 8 Prill 2021 Shkrim AkademikDetyra 1: Proceset dhe hartat
E Enjte 15 Prill 2021 Të Lexuarit: E vërtetë/ E gabuar/Nuk është dhënë dhe Pyetjet me zgjedhje të shumfishtë
E Enjte 22 Prill 2021 Gramatikë për Detyrën 1 të Të Shkruarit
E Enjte 29 Prill 2021 Detyra 2 e Të Shkruarit: Problemet dhe zgjidhjet
E Enjte 6 Maj 2021 Fjaloripër Të Folurit e IELTS: Bashkësitë leksikore
E Enjte 13 Maj 2021 Të Lexuarit e IELTS: Diagrami i rrjedhës dhe pyetjet e plotësimit të tabelës
E Enjte 20 Maj 2021 Detyra 1 e Të Shkruarit: Pyetjet me 2 diagrame
E Enjte 27 Maj 2021 Detyra 2 e Të Shkruarit: Koherenca dhe kohezioni

Ne ju sugjerojmë të regjistroheni në uebinare sa më shpejt që të jetë e mundur sepse numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

IELTS Expert, sesionet në Facebook

Ju gjithashtu mund të merrni pjesë në sesionet tona live të IELTS Expert, që bëhen të Premteve – Bashkohuni tani!

Data Tema
E Premte 9 Prill 2021 | 10.00 Menaxhimi i Kohës në Ditën e Testit të IELTS
E Premte 16 Prill 2021 | 10.00 Llojet e fjalive / Përmirësimi i fushës gramatikore
E Premte 23 Prill 2021 | 10.00 Zhvillimi i përgjigjeve për Të Folurit në IELTS Pjesa e 3-të
E Premte 7 Maj 2021 | 10.00 Lojëra për fjalorin
E Premte 14 Maj 2021 | 10.00 Gjuha formale/ joformale
E Premte 21 Maj 2021 | 10.00 Aftësi për Të Lexuarit në IELTS General Training