Terms and conditions
Terms and conditions

Është me rëndësi që të lexoni dhe të pranoni Termat dhe kushtet e provimit te IELTS kur të regjistroheni për testim. Ju gjithashtu mund të shihni termat dhe kushtet në Infomacionin për Kandidat e cila është e përfshirë në formularin e aplikimit. 

Termat dhe kushtet përmbajnë informacione të rëndësishme, duke përfshirë detajet lidhur me:

  • Arranxhimet e ditës së provimit
  • Çfare mund të merrni me vete në dhomën e provimit
  • Rregullat që duhet te ndiqni 
  • Sigurinë e provimit
  • Çfare mund të prisni nga procesi i rezultateve 
  • Procesin e anullimit 
  • Si i përdorim ne te dhenat tuaja 

Kur ju nënshkruani deklaratën në formularin e aplikimit ju konfirmoni që i keni lexuar dhe kuptuar Termat dhe kushtet për tprovimin e IELTS dhe se jeni dakort ti përmbaheni atyre. 

Ju lutem vini re:  

Siguria në provimin e IELTS është e rëndësishëm për ne. Si një masë shtesë, të gjithë pjesëmarrësit do të duhet të fotografohen nga personeli administrativ i IELTS në ditën e provimit. Ju lutem sigurohuni që të lexoni instruksionet e derguara lidhur me fotografimin pasi të keni bërë rezervimin për provimin tuaj.