Të nderuar pjesëmarës,

Ne jemi duke punuar në hartimin e kurseve tona të përgatitjes për IELTS duke ekzekutuar një seri provash për t'u siguruar që ato janë përshtatur nevojave tuaja. Nëse dëshironi të ofroni më shumë informacion, ju lutemi që të plotësoni anketën tonë të shkurtër në internet. Bazuar në këto rezultate, ne do të formojmë kurset e ardhshme të IELTS-it.

Për t'ju ndihmuar të përgatiteni për testimin tuaj, ne kemi një numër të madh materialesh përgatitore online që janë falas:

Ju gjithashtu mund të përgatiteni për IELTS përmes MyTutor, një platformë profesionale që do të ju ofroj mësimin e anglishtes drejtpërdrejtë me mësues të gjuhës të aprovuar nga British Council.