N 2015 ne krijuam #FiveFilms4Freedom, festivali i parë online rreth komunitetit LGBT, si pjesë e festivalit BFI Flare. Ndërsa audiencat në Londër kishin mundësinë t'i shikoni filmat në kinema, njerëzit nga e gjithë bota mund t'i shikonon ato falas online.

Dashuria është një e drejtë njerëzore

Gjatë një dite, njerëz nga e gjithë bota kanë mundësinë të bashkohen në promovimin e një deklarate të thjeshtë, dashuria është një e drejtë njerëzore, kjo vetëm duke parë një nga filmat. Njerëzit mund të ndajnë në mediat e tyre sociale mbështetjen e tyre duke shkruar #FiveFilms4Freedom.

Linke të jashtme