EKOLOGJITË E SË ARDHMES është projekt rajonal i arteve pamore që do të zhvillohet në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2021. Për ta nisur programin dhe për të njoftuar për ekspozitat e tyre, kuratorët kanë zhvilluar evente speciale prezantimi për secilin shtet, të cilat do të zhvillohen online dy javët e para të muajit Mars. 

Bashkohuni me ne ndërsa eksplorojmë tema si përdorimi i narrativës si mjet projektimi; problemet e ndryshme ekologjike dhe politike që po ndodhin si pasojë e ndikimit të njerëzimit në natyrë; praktikat toksike të sistemit të peizazhit të lumit Neretva dhe qytetit të Mostarit; video montazhet e peizazheve në Mal të Zi të krijuara si përgjigje ndaj temave që lidhen me EKOLOGJITË E SË ARDHMES; potenciali profetik i artit, kulturës, shkrimit dhe filmit në kuptimin se si këto janë jo vetëm pasqyrim i gjendjes së botës, por edhe gjëra që mund të jenë në gjendje të parashikojnë të ardhmen tonë kolektive; dhe shqetësimet në rritje lidhur me problemin e ndotjes në rajon.

Përdorimi i Narrativës si Mjet Projektimi | 3 Mars 2021, 18.00 CET

Cilat janë historitë që po formësojnë botën tonë? A ka veprim gjatë një rrëfimi? Historitë dhe vizionet e së ardhmes shpesh lidhen me rrëfime të fuqishme dhe ndërsa fillojmë të kuptojnë rëndësinë e këtyre tregimeve në formësimin e mjediseve tona, a mund ta bëjmë narrativën e tyre më strategjike? A mund të bëhet proza një mjet projektimi?

Mësoni më shumë rreth këtij eventi online dhe regjistrohuni këtu.

Një Ekologji e Mendimit | 4 Mars 2021, 18.00 CET

Eventi prezantues i Maqedonisë së Veriut për projektin “EKOLOGJITË E SË ARDHMES”, fillimisht i zhvilluar nga Këshilli Britanik dhe LUX, organizohet nga Ana Frangovska, kuratore e lartë në Galerinë Kombëtare të Maqedonisë së Veriut, një uebinar me titull “Një Ekologji e Mendimit”.

Uebinari do të drejtohet nga artistë dhe kuratorë nga skena lokale e arteve pamore dhe do të adresojë probleme të ndryshme ekologjike. Proceset njerëzore kanë ndikim shumë të madh në mjedis dhe po çojnë drejt kushteve të jetesës që po ndryshojnë me shpejtësi: ndotje të ajrit, tokës, deteve, shkrirje të akullit, zjarre, përmbytje, ekosisteme të shkatërruara, migrime, uri, pandemi. Si pasqyrohen apo përkthehen këto kushte në një gjuhë pamore? Dhe si mund të përdoret kjo gjuhë si mjet i fuqishëm për të rritur ndërgjegjësimin?

Mësoni më shumë rreth këtij eventi online dhe regjistrohuni këtu.

Mund të Jetë Helmues | 5 Mars 2021, 18.00 CET

‘Mund të jetë helmues’ nga Toxic Lands do të prezantojë ekspozitën dhe ndërveprimet mes specieve që do të mbahen në vende të ndryshme në Mostar dhe në media sociale nga Marsi në Korrik të vitit 2021. Toxic Lands synon të nisë diskutime kritike dhe të analizojë shkatërrimin nga njerëzit në një kuptim të gjerë, duke eksploruar efektet e Antropocenës (mosha aktuale gjeologjike ku njerëzit kanë qenë ndikimi dominues në mjedis), gjurmët ushtarake, ekologjinë, kozmologjinë, ndryshimin klimatik, praktikat koloniale perëndimore, industritë ekstraktive dhe të ardhmen e cenueshme urbane.

Mësoni më shumë rreth këtij eventi online dhe regjistrohuni këtu.

E Ardhmja në Gërmadha | 8 Mars 2021, 18.00 CET

Në procesin e përgatitjes së ekspozitës E ardhmja në gërmadha / EKOLOGJITË E SË ARDHMES, në krizën e pandemisë globale të shkaktuar nga virusi COVID-19, kemi mbledhur një ekip të vogël të artistëve, kineastëve, kuratorëve dhe teoricienëve që do të marrin pjesë në ekspozitë për të krijuar një tingull të përbashkët që kombinon videon, zërin dhe tekste të ndryshme që dalin nga shkëmbimet e bisedave rreth ideve, frikës dhe shpresave. 

Meqë udhëtimi dhe regjistrimi i materialit të ri ishte i pamundur në kushtet e pandemisë, kemi ndarë materialet, regjistrimet në arkiv, zërin dhe tekstet ekzistuese që të reflektojmë dhe imagjinojmë bashkërisht rezultatet e mundshme të problemeve të paraqitura para nesh nga projekti EKOLOGJITË E SË ARDHMES. E tërë përmbajtja është krijuar përmes komunikimit dhe shkëmbimit online. 

Mësoni më shumë rreth këtij eventi online dhe regjistrohuni këtu.

Projektet janë Profeci, Profecitë janë Projekte | 9 Mars 2021, 18.00 CET

Projektet janë profeci, profecitë janë projekte është një serial me katër episode podkastesh. Do të dëgjojmë Stine Deja, Cecile B. Evans, Luca Lo Pinto dhe Jeanne Graff të flasin rreth së ardhmes përmes praktikave të tyre. Qëllimi është të kuptojmë se si artistë dhe kuratorë të ndryshëm i qasen imagjinatës dhe krijimit. Bisedat janë në gjuhën angleze dhe moderohen nga Natalija Paunić. 

Mësoni më shumë rreth këtij eventi online dhe regjistrohuni këtu.

Smogu i Madh i vitit 2020 | 10 Mars 2021, 18.00 CET

Smogu i Madh i vitit 2020 i referohet smogut të famshëm të Londrës në 1952 dhe e vendos atë paralelisht me një nga problemet më të mëdha të qyteteve të mëdha në Ballkanin Perëndimor, cilësia e ajrit. 10 top listat e qyteteve më të ndotura shpesh përfshijnë Prishtinën, Shkupin, Sarajevën dhe Beogradin. Ata madje krahasohen me qytetet e mëdha industriale aziatike si Wuhan, Shenyang dhe Mumbai, ndonjëherë edhe duke i kaluar ato në rënditje. Një nga arsyet për cilësinë e dobët të ajrit në Prishtinë është ndër të tjera "makineria e tymit", termocentrali i qymyrit në Obiliq (Kastriot). Akoma, qeveria po planifikon ndërtimin e një fabrike tjetër qymyri shpejt pasi kjo shihet si zgjidhja e vetme e qëndrueshme për të stabilizuar prodhimin e energjisë elektrike.

Mësoni më shumë rreth këtij eventi online dhe regjistrohuni këtu.

Shpërndani në rrjetet sociale