Një instalim VR me elemente të botës reale, krijuar nga artistja e re VR femër Sian Fan. Kjo pjesë përdor fotogrametri, modelim 3D dhe lojëra për të krijuar një botë të mbushur me femra mistike, të tilla si perëndeshë, nymf dhe 'natyrë amtare', të gjitha të fuqizuara nga vështrimi i femrës. Garden2 është një meditim mbi marrëdhëniet midis natyrore dhe dixhitale. Trupat e fragmentuar fshehin prapa dhe shpërthejnë përmes elementëve të luleve për të krijuar një bashkëveprim që i referohet imazheve të femrave mistike, të tilla si perëndesha, nymfat dhe 'natyra e nënës', të gjitha të fuqizuara nga vështrimi i femrës.

 

Shpërndani në rrjetet sociale