Tengami është një lojë aventurë atmosferike e vendosur brenda një libri japonez të pop-up. Flijoni dhe rrëshqisni botën e hartuar mirë për të zgjidhur puzzles dhe zbuluar sekretet. Jo një libër, por një lojë brenda një libri pop-up. Tengami luan si asgjë tjetër përpara saj. Arrijnë drejtpërdrejt në botë për të rrokullisur, rrotulluar dhe rrëshqitur pjesë të botës për të gërmuar më thellë në udhëtimin tuaj misterioz.