Një përvojë që eksploron kujtesën dhe narrativën në realitetin virtual. Normal për Normanin është një lojë e shkurtër VR narrative, ku lojtarët përjetojnë periudha të ndryshme të jetës së karakterit kryesor (Norman) si fëmijëria, mosha madhore dhe si një i moshuar.

Shpërndani në rrjetet sociale