TIRANË | 6 – 10 MAJ 2019

Gjatë edicionit të PlayUK StoryHack 2019, British Council do të ofrojë mundësi për zhvillim profesional për të gjithë ata fillestar ose që janë me përvojë duke i ndihmuar ata të përmirësojnë aftësitë e tyre treguese duke përdorur platforma të reja dixhitale. I organizuar nga artistë të mirënjohur britanikë Znj. Myra Appannah dhe Z. Simon Wilkinson, Workshopi StoryHack është ndërtuar për tu përjetuar si një lojë, dhe projektuar si një robot nga format tradicionale lineare për sipërmarësit dhe treguesit e historive. Qëllimi është të ndihmojë artistët, regjisorët, drejtorët e teatrit, muzikantët, sipërmarësit dhe të tjerët që të përqafojnë teknologjitë e reja si interaktivitetin, gamifikimin, dizajnin teorik dhe metodat e transmetimit në praktikën e tyre si një mjet për të përshtatur qasjen e tyre për epokën në zhvillim të medias së virtuale. Workshopi do të përbëhet nga pjesë teorike dhe praktike, dhe secili prej pjesëmarrësve në seminar do të jetë në gjendje të zhvillojë produktin e vet dixhital (p.sh. një lojë ose një instalim VR) në fund të këtij procesi.

PlayUK është një platformë e programeve të artit të Ballkanit Perëndimor që synon të mbështesë dhe të zhvillojë sektorin audio-vizual në rajon. Përmes krijimit të lidhjeve midis profesionistëve nga Mbretëria e Bashkuar dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ky program mbështet transferimin e njohurive dhe aftësive në fushat e realitetit virtual, realitetit të shtuar, efekteve vizuale dhe animacioneve, duke krijuar një urë unike midis krijuesve dhe sektorit të TIK.

Shpërndani në rrjetet sociale