Çfarë do të thotë të ndërtosh një komunitet dhe platformë të lojërave nga fillimi dhe cilat janë sfidat për ta bërë këtë në 2020?

PlayUK ka kënaqësinë të mirëpresë Stephanie Ijoma, themeluesen e NNESAGA, një prej platformave kryesore të Lojërave dhe Argëtimit në MB. Misioni i Stephanie është të krijojë një hapësirë të sigurt për lojtarët dhe të vazhdojë të prioritetizojë lojërat, diversitetin dhe përfaqësimin. NNESAGA përbëhet nga Gaming, Anime, Comics dhe tv/film dhe gjatë 5 viteve të fundit, ajo ka punuar ngushtë me brendet kryesore të lojërave për të siguruar që të ofrohen mundësi të barabarta për të papërfaqësuarit. NNESAGA është organizatore e një numri të eventeve të lojërave me bazë në komunitet dhe punëtorive për të lidhur komunitetin së bashku.
Stephanie do të tregojë se si filloi tëndërtojë brendin NNESAGA dhe komunitetin dhe do të reflektojë për mundësitë dhe sfidat me të cilat është përballur gjatë këtij aktiviteti në vitin 2020. 

 

Folëse

Stephanie Ijoma është themeluese e NNESAGA, një nga platformat kryesore të Lojërave dhe Argëtimit në MB. Misioni i saj është të krijojë një hapësirë të sigurt për lojtarët dhe të vazhdojë të prioritetizojë lojërat, diversitetin dhe përfaqësimin. NNESAGA përbëhet nga  Gaming, Anime, Comics dhe tv/film dhe gjatë 5 viteve të fundit ajo ka punuar ngushtë me brendet kryesore të lojërave për të siguruar që të ofrohen mundësi të barabarta për të papërfaqësuarit. NNESAGA është organizatore e një numri të eventeve të lojërave me bazë në komunitet dhe punëtorive për të lidhur komunitetin së bashku.

Shpërndani në rrjetet sociale