2 Nëntor – 10 Dhjetor | Galeria Kombëtare e Arteve

Lexoni më shumë rreth ekspozitës, njihni artistin Grayson Perry, mësoni më shumë për punën e tij e cila frymëzoi një ekspozitë dhe një dokumetar televiziv që ndjek proçesin e krijimit të saj.