Ftojmë kandidatët e interesuar nga Ballkani Perëndimor, me përvojë në hartimin e programeve të trajnimit për drejtorët e shkollave, të aplikojnë për:

Ekspert të zhvillimit të kurrikulës për projektin e shkollave të shekullit 21, për të hartuar një program trajnimi për drejtorët e shkollave.

Ju lutemi lexoni më shumë në dokumentet më poshtë dhe aplikoni këtu. Aplikimi do të konsiderohet i plotë vetëm nëse përgjigja për kërkesë për propozim dhe CV dorëzohet deri më 19 nëntor, në ora 17.00. Nëse keni pyetje shtesë, ju lutemi na kontaktoni.