children

9 korrik 2018

Në #WBSummitLondon së voni është paralajmëruar që Britania e Madhe do të investoj 10 milion funte për të ndihmuar zhvillimin e aftësive digjitale për të rinjt e Ballkanit Perëndimor dhe rritjen e kapaciteteve për punësim. Kjo do të na mundësoj që të trajnojmë më shumë shkolla që të përvetësojnë lexueshmërinë digjtale, dhe aftësitë kyçe.