Ne po ftojmë trajnerë nga Ballkani Perëndimor, me përvojë në trajnimin e mësimdhënësve, për t'u bërë pjesë e grupit të trajnerëve të Aftësive Kryesore për projektin Shkollat e Shekullit 21 të British Council në Ballkanin Perëndimor. Kandidatët e përzgjedhur do të kenë mundësi të kalojnë përmes Proçesit të Validimit të Trajnerëve të kryer nga British Council dhe në rast të validimit të suksesshëm, përdorin një sërë materialesh trajnuese të British Council për të kryer trajnime për mësuesit dhe mësuesit e shkollave ​​fillore të zgjedhura në vendin e tyre. Fokusi i programit është integrimi i aftësive bazë dhe të kodimit në kurrikulë dhe jashtë saj

Ju lutemi lexoni më shumë në dokumentet më poshtë dhe aplikoni këtu. Afati i fundit për aplikim është 25 Prill, ora 17.00. Nëse keni pyetje shtesë, ju lutemi na kontaktoni.

  • Response to request for proposal (Microsoft Word 20KB)
  • National core skills trainers (Adobe PDF 227KB)