Mësoni më shumë për aftësitë që përpiqemi të zbatojmë në kurrikulat e shkollave: mendimin kritik, zgjidhjen e problemeve dhe kodimin përmes pajisjes mikrobit.

Në këtë seksion