Mësoni më shumë për aftësitë që përpiqemi të zbatojmë në kurrikulat e shkollave: mendimin kritik, zgjidhjen problemore dhe kodimin përmes pajisjes micro:bit.

Në këtë seksion