Owen më parë kishte shpjeguar se si disa nga ndryshime e kohëve të fundit që Kolegjet në MB i kanë përjetuar kanë pasur ndikim në rolin e tij duke sugjeruar hapat që mund të fillojmë t’i ndërmarrim për të luftuar ato. 

Këtu, Owen vazhdon duke ofruar disa këshilla të mira për menaxherët e tjerë për kurrikulë të cilët gjithashtu mund të ballafaqohen me sfida në rolin e tyre.