A duhet të njihet shkolla juaj për punën që ajo ka bërë? A punoni me mësues që shkëlqejnë vazhdimisht? A dëshirojnë të mësojnë studentët tuaj?

Çdo muaj ne do të festojmë punën e shkollës profesionale në çmimin mujor. Institucionet fituese do të kenë mundësinë të ndajnë punën e tyre dhe të njihen nga mësuesit, liderët dhe politikë-bërësit në rang global.

Na tregoni me tre fjali pse duhet të fitojë shkolla juaj. A i frymëzoni studentët? A punojnë mirë mësuesit në ekipe? A e ndihmojnë njëri-tjetrin studentët?

Aplikimet pranohen nga lidershipi i shkollës, mësuesit, studentët apo prindërit.

Nëse mendoni se shkolla juaj duhet të fitojë, na kontaktoni tek VEE@britishcouncil.org