Revista Vocational Education është botuar një vit e gjysëm më para. Tani do duam të përfshihemi me ju dhe të zbulojmë më shumë rreth punës sonë, sfidat që ju përballeni dhe të mundësojmë këshilla specifike që mund të ndihmojnë praktikën tuaj. 

Në 2017 ne do të prezantojmë: Doktorin e Aftësive

Ky është një vend ku mund të bëni pyetje rreth aspekteve të ndryshme të aftësive të edukimit profesional.

Çdo muaj, një ekspert i aftësive të ndryshme do i përgjigjet një sërë pyetjeve të lexuesve. Profesionisti i industrisë do ju mundësojë sugjerime e këshilla se si ti kaloni këto sfida, t'iu ndihmojë për përmirësimin e aftësive dhe punësimin e të rinjve.

Në Janar, Tracey Partridge, një eksperte nga Universiteti i Greenwich, do i përgjigjet pyetjeve tuaja se si të përmbushni nevojat specifike të të mësuarit të studentëve.

Regjistrohuni për të marrë njoftimin mujor në mënyrë që të mos humbni përgjigjen e pyetjes suaj.