Këtë muaj i hedhim një vështrim më të hollësishëm risisë së programit mësimor dhe mbajtjes së saj në të njëjtën linjë me ndryshimin e shpejtë të industrisë dhe teknologjisë. Ne kemi raste studimore për të rinovuar programin mësimor të matematikës, duke treguar se si trajnimi mund të ndihmojë mësuesit të përshtaten me ndryshimin, këshillat më të mira se si të përdorin teknologjinë për të përmirësuar të mësuarit. Lexo më shumë rreth ideve se si të përmirësoheni.