Muajin e kaluar, ne prezantuam një rast studimor nga Kolegji Hull i cili tregoi risinë në programin mësimor nëpërmjet 'Mësimdhënies së Alternuar'. Këtë muaj, do tregojmë se si trajnimi i ndihmon mësuesit të zbatojnë risitë e këtij programi.

Përmbajtja e rastit studimor

Ky rast studimor shpjegon se si filozofia e trajnimit përforcon këtë projekt. Ky projekt ka katër pika fillestare në Ndërtim, Inxhinieri, Flokë, Estetikë & Katering e Edukimin e lartë dhe testoi një teknologji të të mësuari në secilën prej tyre. Për staf në secilën fushë, një rritje në aftësitë dhe besimin e përdorimit të teknologjisë u arrit nga trajnimet në grup me një trajner individual.

Kush do të përfitojë nga ky rast studimor dhe pse

  • Njerëzit të cilët duan të zbulojnë se si trajnerët me bazë subjektin mund të rrisin besimin dhe kompetencën e stafit në zhvillimin e aftësive të Teknologjisë së Informacionit e Komunikimit (TIK).
  • Njerëzit të cilët duan të zbulojnë se si të zhvillojnë një kulturë trajnimi nëpërmjet organizatës suaj, mund të inkurarojë ndarjen e burimeve dhe praktikave efektive.
  • Njerëzit përgjegjës për zhvillimin e stafit dhe/ose cilësinë e atyre që duan të zbulojnë impaktin individual dhe trajnimin në grup në mësimdhënien e përforcimit të teknologjisë në klasë.
  • Njerëzit përgjegjës për mësimin e teknologëve të cilët duan të kuptojnë përfitimet e modeleve dhe teknikave të trajnimit.

Gjatë kursit të rastit studimor të bashkangjitur, Kolegji Hull do të shpjegojë:

  • Cili është grupi i Kolegjit Hull                                                                    
  • Çfarë pritet të bëjnë ata dhe pse: duke përfshirë një shpjegim të modelit të tyre të proçesit të trajnimit dhe teknologjisë për të përforcuar mësimdhënien  
  • Prova të impaktit                                                                                  
  • Mësime të arrira nga kjo përqasje                                                              
  • Këshillat më të mira për implementimin e ardhshëm për sukses

Linke të jashtme