Çdo muaj një grup njerëzish do zgjedhi një sërë pyetjesh të cilat do përgjigjen nga Doktori i Aftësive në çështjen e ardhshme.

Këshilli Britanik i mbledh informacionet tuaja personale të mësipërme në mënyrë që të mundësojë përpunimin e kërkesave të mundshme që lindin si pasojë e paraqitjes së këtij aplikimi, si dhe për tju kontaktuar ju në lidhje me progresin e kërkesës suaj.

Bazuar në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar mbi Mbrojten e të Dhënave, ju keni të drejtën të kërkoni një kopje të të dhënave tuaja që ne mbajmë në sistemet tona; kërkesë për të cilën mund tju kërkohet të paguani një tarifë të caktuar; si dhe të drejtën për të kërkuar nga ne ndryshimin e çdo pasaktësie në lidhje me këtë informacion. Nëse dëshironi të keni më shumë informacion për këtë gjë ju lutem kontaktoni zyrën vendore të Këshillit Britanik ose Skuadrën e Mbrojtjes së të Dhënave, ose drejtojuni faqes sonë të internetit për Mbrojtjen e të Dhënave.