Mirësevini në botimin e muajit Shkurt të revistës Vocational Education Exchange. Këtë muaj do të fokusohemi tek nevojat e studentëve.

Ka shumë mënyra se si shkollat dhe kolegjet profesionale mund të plotësojnë nevojat e studentëve të tyre.Kjo mund të përfshijë ofrimin e kursve të cilat mund të përgatisin studentët për punësim ose zhvillimin e kurseve dhe përgatitjen e studentëve për plotësimin e nevojave specifike.

Edukimi gjithëpërfshirës nënkupton që të gjithë studentët ndjekin dhe janë të mirëpritur nga shkollat e tyre rregullisht në klasa dhe përkrahen të mësojnë, kontribojnë dhe marrin pjesë në të gjitha aspektet e jetës në shkollë. Edukimi gjithëpërfshirës është rreth mënyrës si të zhvillojmë dhe hartojmë shkollat, klasat, programet dhe aktivitetet, në mënyrë që të gjithë studentët të mësojnë dhe marrin pjesë.

British Council është i përkushtuar ndaj edukimit gjithëpërfshirës dhe ka mbështetur një numër konferencash dhe iniciativash, duke promovuar përqasjen gjithëpërfshirëse në edukim.

Lexo raste studimore, udhëzime dhe këshillat më të mira për t'iu ndihmuar të plotësoni nevojat e studentëve.